Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Orgelklas in de kijker

Zaterdag 19 februari hield de Academie voor Muziek, Woord en Dans haar eerste toonmoment sinds lange tijd. Deze gingen door in de drie gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel. Zelf kozen we voor de Nielse parochiekerk, waar tweemaal een mini-concert op het kerkorgel werd verzorgd door de leerlingen van mevrouw Annelies Focquaert. Zij stelt haar orgelklas voor en vertelt gefascineerd over haar lievelingsinstrument.

Lees het hele verhaal in Rupelbrug.

NEA- Molenboek

Niettegenstaande alle “Corona-beperkingen” is de redactie van het NEA erin geslaagd om het publiek nog in 2021 een nieuwe erfgoedpublicatie te kunnen voorstellen.

Dit jaar werd gekozen voor een ‘Molenboek’, ofte de geschiedenis van de diverse molens en de molenaarsfamilies.

Het boek is aan € 20 te koop bij Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat, waar ook de andere NEA-publicaties nog steeds verkrijgbaar zijn.


Een voorstelling van het boek in volgende Rupelbrug

Gerde Verlinden met pensioen

Gerda Verlinden (66), voorzitster van de schoolraad van GO! TA Den Biezerd nam op donderdag 9 juni voor het laatst haar voorzitterschap op. Bij die gelegenheid werd ze door directrice Ann Gysemans en haar collega-raadsleden letterlijk in de bloemen gezet. In het verleden heeft ze naar eigen zeggen “de school altijd in haar hart gedragen” en in de toekomst blijft ze verknocht aan de middelbare school waar ze zelf les volgde.

Wandeling van het jaar

Gedurende de hele periode dat Covid-19 hevig woedde, stelde Luc Ceuppens de Coronacolumn samen die we maandenlang mochten publiceren in Rupelbrug. Het boek rond zijn overleden vader dat hij toen in de pen, maar nog niet in drukvorm had, is nu een feit.

Lees er meer over in Rupelbrug.

Het boek bestellen kan door storting van 16 Euro op rekeningnummer

 BE80-9795 8891 3677

Ceuppens Luc 

met vermelding “Fakke Boske”

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.