Copyright © All Rights Reserved

Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie

Alle Nielenaars waren uitgenodigd op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari. Het college van burgemeester en schepenen mocht zo'n 700 gegadigden verwelkomen in de gemeentelijke basisschool in de Schuttershofstraat. Zij werden getrakteerd op drank en snacks naar keuze.

 

Het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

Nieuwjaarsreceptie Open Vld 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld op zondag 6 januari stelden burgemeester Tom De Vries en schepen Bart Van der Velde de nieuwe bestuursploeg voor en zetten de ontslagnemende mandatarissen in de bloemen. Ere- voorzitter Julien Rochtus focuste op het afscheid van schepen en OCMW- voorzitter Walter Troch. Een cheque van € 2280 - opbrengst van het reecente 'Feest van de Burgemeester - werd overhandigd aan vertegenwoordigers van De Cirkel.

 

Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

Tentoonstelling 'Paradoxa' in bib Niel

Nog tot 22 maart stelt Lee-Kid zijn grafisch werk tentoon in de bib onder de titel 'Terra Paradoxa'. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib.

 

Maak kennis met de kunstenaar en zijn werk in volgende Rupelbrug.

Installatie Gemeenteraad

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad legden schepenen, gemeenteraadsleden en de vertegenwoordigers in de bijzondere commissie (OCMW) de eed af. Bij stemming werden de vertegenwoordigers in de Politieraad gekozen. 29 januari gaat de eerstvolgende gemeenteraad door.

 

Het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

De individuele foto's van de eedaflegging en de samenstelling van het college van burgemeester en schepen, de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u hier.

Nieuwjaarsreceptie sp.a 

sp.a hield in zaal De Mèt een nieuwjaarsreceptie voor de leden. Ruim Voorzitter Ingrid Meulders gaf geëmotioneerd haar visie over wat 'socialisme' voor haar betekende. Fractieleider Chris Ceuppens zette ontslagnemende mandatarissen en leden met 50 of 60 jaar 'dienst' in de bloemen. Daarna volgde een Nieljaarsdrink voor alle Nielenaren in een feesttent aan de Heideplaats.

 

Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier

Nieuwjaarsreceptie CD&V

Op haar nieuwjaarsreceptie mocht Tom Bridts, CD&V- fractievoorzitter in de gemeenteraad, als gastsprekers Servais Verherstraeten, fractievoorzitter in de Kamer en Dirk De Kort, Vlaams Parlementslid, verwelkomen. Andy Dilles werd unaniem als voorzitter herkozen.

 

Het volledige relaas in volgende Rupelbrug

 

Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.