Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

2° Vrijwilligersfeest met Vrijwilligersbeurs

De Welzijnsraad koppelde aan het tweede Vrijwilligersfeest dat in de GBS aan de Veldstraat doorging op vrijdag 20 april een Vrijwilligersbeurs. Het gemeentebestuur bedankte alle vrijwilligers met een drankje. Het humoristisch gastoptreden werd verzorgd door buikspreker mister Boelaert.

 

Het volledige relaas in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

Partijen stellen hun project voor tijdens Kindergemeentegraad

Tijdens de Kindergemeenteraad die op 26 april doorging in de raadzaal van het gemeentehuis, stelden de vijf paertijen hun project voor. Het project met de meeste stemmen, 'Mini-Tomorrowland' wordt later op de grotemensen- gemeenteraad voorgedragen en zal gerealiseerd worden.

 

Het verslag van de vergadering van de Kindergemeenteraad en de voorgestelde projecten in volgende Rupelbrug.

Opening toeristisch seizoen en Wereldrecordpoging

Toerisme Rupelstreek

Ter gelegenheid van de opening van het Toeristisch seizoen op zondag 22 april, organiseerde Toerisme Rupelstreek een Wereldrecordpoging 'Streekbieren degusteren'. Het record werd helaas niet gehaald. Toch spreekt Toerisme Rupelstreek van een geslaagde opening.

 

Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug.

 

 

Opendeurdag in TA Den Biezerd

Hoogtepunt van de jaarlijkse Opendeurdag in TA Den Biezerd - dit jaar ging hij door op zondag 22 april - is telkens weer de modeshow waarbij leerlingen uit de 'zachte sector' tonen wat ze in hun mars hebben. Doel van de Opendeurdag: kennis maken met het studieaanbod en de inschrijving van nieuwe leerlingen.

 

U lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

 

 

 

Recyclagepark Boom-Niel

Sinds 2 mei is het vernieuwde recyclagepark Boom-Niel geopend. Het werd grondig en efficiënt heringericht met een betalende en niet-betalende zone en allerlei moderne snufjes.

 

Lees in volgende Rupelbrug met welke fracties u er terecht kunt, hoe het park is ingericht, wat de modaliteiten zijn om te kunnen afleveren en de openingsuren.

 

 

Houtafdeling TA Den Biezerd

werkte project uit

De leerlingen van het 3de en 4de jaar Hout van TA Den Biezerd werkten o.l.v. leerkracht Nico Peelman een project uit. Ze mogen terecht fier zijn op hun prestatie. Voor GBS Niel timmerden ze zes speelplaatsbanken, aan de Buitenschoolse Kinderopvang schonken ze zes boekentasrekken.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

 

 

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.